Tjänster

Mervärden

Erfarenheter och nytänkande

Våra drivkrafter

Engagemang

Hjärta i kombination med hjärna skapar en naturlig och behövling kraft som ger förutsättningar till förändring

Utveckling

Analyser, strategier och genomförande - främst i ett helhetsperspektiv men även i dess olika delar

Inspiration

Föreläsningar, utbildningar, och seminarier för individer, idéburna organisationer och privata företag

Entreprenörskap

Koppling mellan befintliga och nya aktörer och idéer leder till nya kreativa lösningar som föder nytänkande och kraft

Vi är här för Er

 

Varje individ, organisation, förvaltning och företag har sin egen inre själ, sitt eget liv och sina egna framtida möjligheter. Ala är unika, men ändå med så många gemensamma nämnare att likheterna är större än skillnaderna.

Vi har genom många års erfarenheter samlat på oss kunskaper och kontakter, som inte bara berikar oss utan också våra samarbetspatners och kunder. Hör därför gärna av Er för ett förutsättningslöst samtal där vi finner ut våra gemensamma beröringspunkter. Därifrfån kan vi hitta de faktorer som gör Er ännu bättre lämpade att möta framtidens utmaningar ocg ger oss att utvecklas med det Ni ger oss.

Erfarenheter

 

Olle Möller har verkat inom den idéburna sektorn under många år dels som anställd respektive chef, dels som förtroendevalda i styrelser på förenings- och förbundsnivå, llokal, kommunal och regional nivå, samt inom idrott, byalag och politik.

Olle Möller har arbetat som företagare i mer än 20 år som konsult inom organisations- och ledarskapsutveckling, som generalagent för ett internationellt flygbolag samt verkat inom resebranschen.

Olle Möller har verkat inom ramen på lärarutbildningen samt varit kursansvarig/-ledare på Högskolan i Kristianstad.

Olle är aktiv inom ramen för den regionala överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne och är ordförande i den operativt inriktade Utvecklingsgruppen inom överenskommelsen.

Olle är ordförnde i Föreningsalliansen i Staffanstorp och Skånes Föreningar. Skånes Föreningar är en paraplyorganisation för lokala föreningsallianser, föreningsråd o likn i Skåne.

Coming together is a beginning

Staying together is a progress

Working together is a success

CONNECT WITH US

Följ oss gärna på sociala medier

+46 (0)708-995537